Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎7 - Việt Thi*‎ > ‎

C - Thất Luật


Lão Lai

đăng 01:03 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:56 29 thg 8, 2014 ]

老來
Lão lai

陳元旦
TRẦN NGUYÊN ĐÁN

老 來 萬 事 付 悠 然
待 漏 霜 靴 亦 可 憐
秋 晚 魚 蝦 思 海 上
家 貧 兒 女 樂 燈 前
塵 迷 病 眼 書 難 讀
酒 滯 愁 腸 夜 不 眠
不 學 五 陵 年 少 氣
夢 間 勁 弩 響 空 絃

Lão lai vạn sự phó du nhiên,
Đãi lậu sương ngoa diệc khả liên.
Thu vãn ngư hà tư hải thượng,
Gia bần nhi nữ lạc đăng tiền.
Trần mê bệnh nhãn thư nan độc,
Tửu trệ sầu tràng dạ bất miên.
Bất học Ngũ Lăng niên thiếu khí,
Mộng gian kình nỗ hưởng hông huyền


Phúc Hưng Viên

đăng 01:01 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:57 29 thg 8, 2014 ]

福興園 
Phúc Hưng Viên 

陳光啓 
TRẦN QUANG KHẢI

福 興 一 曲 水 回 環

中 有 平 園 數 畝 寬

梅 塢 雪 消 珠 蓓 蕾

竹 亭 雲 捲 碧 琅 玕

暑 來 邀 客 澆 茶 碗

雨 過 呼 童 理 藥 攔

南 望 狼 煙 無 復 起

頹 然 一 榻 夢 偏 安

Phúc Hưng nhất khúc thủy hồi hoàn,

Trung hữu bình viên sổ mẫu khoan.

Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi,

Trúc đình vân quyển bích lang can.

Thử lai yêu khách kiêu trà uyển,

Vũ quá hô đồng lý dược lan.

Nam vọng lang yên vô phục khởi,

Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an


1-2 of 2