Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎7 - Việt Thi*‎ > ‎C - Thất Luật‎ > ‎

Phúc Hưng Viên

đăng 01:01 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:57 29 thg 8, 2014 ]
福興園 
Phúc Hưng Viên 

陳光啓 
TRẦN QUANG KHẢI

福 興 一 曲 水 回 環

中 有 平 園 數 畝 寬

梅 塢 雪 消 珠 蓓 蕾

竹 亭 雲 捲 碧 琅 玕

暑 來 邀 客 澆 茶 碗

雨 過 呼 童 理 藥 攔

南 望 狼 煙 無 復 起

頹 然 一 榻 夢 偏 安

Phúc Hưng nhất khúc thủy hồi hoàn,

Trung hữu bình viên sổ mẫu khoan.

Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi,

Trúc đình vân quyển bích lang can.

Thử lai yêu khách kiêu trà uyển,

Vũ quá hô đồng lý dược lan.

Nam vọng lang yên vô phục khởi,

Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an


Comments