Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎7 - Việt Thi*‎ > ‎E - Tứ Tuyệt‎ > ‎

Nam Quốc Sơn Hà

đăng 01:06 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:49 29 thg 8, 2014 ]

南國山河
Nam Quốc Sơn Hà

李常傑
LÝ THƯỜNG KIỆTNam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.