Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎7 - Việt Thi*‎ > ‎

A - Thiền Ngôn


Quốc Tộ

đăng 00:57 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:51 29 thg 8, 2014 ]

國祚
Quốc Tộ

法順禪師
PHÁP THUẬN Thiền Sư 

國祚如藤絡

南天裏太平

無為居殿閣

處處息刀兵

Quốc tộ như đằng lạc

Nam thiên lý thái bình

Vô vi cư điện các

Xứ xứ tức đao binh


Đại Sơn

đăng 00:43 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:52 29 thg 8, 2014 ]

大山
ĐẠI SƠN

羅貴 長老 
LA QUÍ Trưởng Lão


大山龍頭起

尾隠朱明

十八子定成

綿樹現龍形

兔鷄鼠月內

定見日出清

Đại sơn long đầu khởi

Cù vĩ ẩn Châu Minh

Thập bát tử định thành

Miên thụ hiện long hình

Thổ kê thử nguyệt nội

Định kiến nhật xuất thanh


1-2 of 2