Thư Hoạ 書畫‎ > ‎Âm Nhạc‎ > ‎

Dương Quan tam điệp

đăng 09:57 19 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 17:53 19 thg 6, 2013 ]

陽關三疊

Đàn Nhị Hồ


Đường thi có bài tứ tuyệt "Tống Nguyên Nhị sứ An Tây" (Đưa Nguyên Nhị đi sứ An Tây) của thi hào Vương Duy nói về tiễn biệt:

渭 城 朝 雨 浥 輕 塵, 
客 舍 青 青 柳 色 新。 
勸 君 更 盡 一 杯 酒, 
西 出 陽 關 無 故 人。

Phiên âm:
Vị thành chiêu vũ ấy khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.


Thơ lục bát:
Trời mai mưa ướt Vị Thành,
Xanh xanh trước quán, mấy cành liễu non.
Khuyên người hãy cạn chén son,
Dương Quan tới đó không còn ai quen.
(Ngô Tất Tố)

Vua Đường Huyền Tông lấy bài thơ này đưa vào Nhạc phủ phổ thành một bài hát gọi là "Khúc Dương Quan tam điệp" (ba dịp Dương Quan) dùng để hát khi tiễn biệt nhau.

Thời xưa, người ta tiễn nhau thường bẻ cành liễu đưa cho người đi. Còn Dương
 Quan là một cửa ải ở biên giới tỉnh Thiểm Tây nhưng dùng nghĩa bóng là chỉ nơi tiễn biệt. Cho nên, trong tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du đoạn Kiều tiễn Thúc Sinh trở về quê cũ viết:

Tiễn đưa một chén quan hà,
Xuân đình thoắt đã dạo ra cao đình.
Sông Tần một dải xanh xanh,
Loi thoi bờ liễu, mấy cành Dương Quan.
Comments