Thư Hoạ 書畫‎ > ‎Âm Nhạc‎ > ‎

Ngư Chu Xướng Vãn

đăng 09:47 13 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 10:12 13 thg 7, 2013 ]

漁舟唱晚

Đàn Cổ Tranh


Đàn Nhị Hồ

 
 红日照海上清风晚转凉
随着美景匆匆散
钟声山上响
海鸥拍翼远洋
要探钟声响处
无奈我不知方向
人象晚钟一般愤
美景不可永日享

船划破海浪终于也归航
无论我多依恋你
苦于了解情况
归家怨路长痴心却在远方

谁遇到风浪多少也惊惶
无力再收痴心网
心中急又慌
涌出眼泪两行
向晚景色碎
红日向山边降
前路也许昏昏暗
天边总有月光

含泪看彼岸不知你怎样
来日也许可相见
相见止于梦乡
相思路更长心曲向谁唱

 

Comments