Thư Hoạ 書畫‎ > ‎Âm Nhạc‎ > ‎

Thập Diện Mai Phục

đăng 09:58 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 23:43 13 thg 10, 2018 ]
十面埋伏

Thập Diện Mai PhụcNăm 202 trước công nguyên Hạng Vũ tức Hạng Tịch 項籍 (232 TCN-202 TCN) hay Tây Sở Bá Vương bị bao vây tại Cai Hạ, khi chạy đến Ô Giang thì cùng đường mà tự tử, chấm dứt cuộc chiến tranh Sở Hán (thường gọi là Hán Sở tranh hùng). Khúc Thập Diện Mai Phục miêu tả tình cảnh này.

 


Trận Cai Hạ - Ô Giang

 

Sau khi Hạng Vũ thua trận và bị bao vây ở thành Cai Hạ (nay thuộc Linh Bích, tỉnh An Huy). Đêm xuống bốn mặt ngoài thành vang vọng những bài hát của nước Sở. Quân của Hạng Vũ nhớ nhà bỏ trốn rất đông. Vũ nghĩ rằng người Sở đã theo Lưu Bang, rồi than thở:

 

Hán đã lấy được Sở rồi sao?

 

Đêm đó Hạng vương uống rượu cùng mỹ nhân là nàng Ngu Cơ, lòng đau đớn làm bài thơ “Cai Hạ Ca” như sau:

 

垓下歌

Cai Hạ ca

力拔山兮氣蓋世,

Lực bạt sơn hề khí cái thế,

時不利兮騅不逝。

Thì bất lợi hề chuy bất thệ.

騅不逝兮可奈何,

Chuy bất thệ hề khả nại hà,

虞兮虞兮奈若何。

Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?

 

Lời Dịch:

Bài hát Cai Hạ

Sức bạt núi hề, khí trùm đời 
Thời chẳng lợi hề, chuy chẳng ruổi 
Chuy chẳng ruổi hề biết làm sao 
Ngu Cơ em ơi, biết làm sao?

 

Nàng Ngu Cơ cảm động múa kiếm hát hòa theo, rằng:

 

別霸王

Biệt Bá Vương

漢兵已略地,

Hán binh dĩ lược địa,

四面楚歌聲,

Tứ diện Sở ca thanh.

大王意氣盡,

Đại vương ý khí tận,

賤妾何聊生。

Tiện thiếp hà liêu sinh!

 

Lời Dịch:

Từ biệt Bá Vương

Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Đại vương chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi.
 

Hát xong nàng dùng kiếm tự tử.

Theo Sử ký, khi Ngu Cơ chết Hạng Vương thương khóc vô cùng, tả hữu đều khóc, không ai có thể ngẩng lên nhìn. Sau đó, Tây Sở Bá Vương một mình một ngựa vượt vòng vây chạy đến sông Ô thì cùng đường, không qua được sông rồi cũng tự tử.