Thư Hoạ 書畫‎ > ‎Âm Nhạc‎ > ‎

Trường tương tư

đăng 07:31 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

長相思

YouTube Video 

Lương Ý Nương 梁意娘

Đời hậu Chu (907- 955) thời Ngũ Đại, ở vùng sông Tiêu Tương tỉnh Hồ Nam có nàng Ý Nương vừa đẹp lại hay chữ . Nhà nàng có chàng Lý Sinh hàn sĩ phong lưu tuấn tú ở trọ. Có lần hai người gặp nhau lúc đi ngắm trăng, trai tài gái sắc tâm đầu ý hợp nên sau đó thường hay lui tới và đem lòng yêu nhau. Cha của Ý Nương là Lương Công hay chuyện tức giận bèn đuổi Lý sinh đi .

 

Ý Nương đau đớn, thương nhớ mà sinh bịnh rồi nàng làm bài Trường Tương Tư để gởi gắm niềm tâm sự của mình. Lý Sinh nhận được bài thơ cảm xót vô cùng, chàng nhờ người mai mối đến năn nỉ với Lương Công xin hỏi cưới Ý Nương. Ban đầu Lương Công còn dùng dằng nhưng sau đọc được bài thơ này của con gái mình, ông cảm động mà chấp nhận cho hai người nên duyên.

 
 

長相思

Trường Tương Tư

落花落葉落紛紛,

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,

盡日思君不見君。

Tận nhật tư quân bất kiến quân.

腸欲斷兮腸欲斷,

Tràng dục đoạn hề tràng dục đoạn,

淚珠痕上更添痕。

Lệ châu ngân thượng canh thiêm ngân.

我有一寸心,

Ngã hữu nhất thốn tâm,

無人共我說。

Vô nhân cộng ngã thuyết.

願風吹散雲,

Nguyện phong xuy tán vân,

訴與天邊月。

Tố dữ thiên biên nguyệt.

攜琴上高樓,

Huề cầm thượng cao lâu,

樓高月花滿。

Lâu cao nguyệt hoa mãn.

相思未必終,

Tương tư vị tất chung,

淚滴琴玄斷。

Lệ tích cầm huyền đoạn.

人道湘江深,

Nhân đạo tương giang Thẩm,

未抵相思畔。

Vị để tương tư bạn.

江深終有底,

Giang Thẩm chung hữu để,

相思無邊岸。

Tương tư vô biên ngạn.

我在湘江頭,

Ngã tại tương giang đầu,

君在湘江尾。

Quân tại tương giang vĩ.

相思不相見,

Tương tư bất tương kiến,

同飲湘江水。

Đồng ẩm tương giang thủy.

夢魂飛不到,

Mộng hồn phi bất đáo,

所欠唯一死。

Sở khiếm duy nhất tử.

入我相思門,

Nhập ngã tương tư môn,

知我相思苦。

Tri ngã tương tư khổ.

長相思兮長相思,

Trưởng tương tư hề trưởng tương tư,

長相思兮無盡極。

Trưởng tương tư hề vô tận cực.

早知如此罫人心,

Tảo tri như thử quải nhân tâm,

迴不當初莫相識。

Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

 

 

Tương tư dài

(Người dịch: Đinh Vũ Ngọc)

Hoa rơi lá rụng dàu dàu 
Suốt ngày mong nhớ nào đâu thấy nàng 
Nhớ thương đứt ruột, bầm gan 
Lệ rơi sùi sụt, từng hàng châu rơi! 

Em có một tấc lòng 
Biết cùng ai chia sẻ 
Nhờ gió đuổi mây đi 
Cùng trăng phân mọi lẽ. 

Ôm đàn lên lầu cao 
Lầu cao hoa trăng đầy 
Khúc tương tư chưa dứt 
Lệ rơi, đàn đứt dây. 

Người bảo sông Tương sâu 
Sâu chưa bằng nỗi nhớ 
Sông sâu còn có đáy 
Tương tư không có bờ. 

Đầu sông Tương em đợi 
Cuối sông Tương chàng mong 
Nhớ nhau mà chẳng gặp 
Cùng uống nước chung dòng. 

Hồn mộng bay chẳng đến 
Chỉ muốn chết cho xong 
Trong cảnh tương tư ấy 
Em tan nát cà lòng. 

Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn 
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều 
Ví mà biết khổ vì yêu 
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!Comments